Mới cập nhật

Cây hương đá #3

Cây hương đá #3
Theo cách gọi của dân gian thì cây hương đá cũng chính là bàn thờ ngoài trời. Trong văn hóa tín ngưỡng và thờ cúng Việt Nam, từ rất xa xưa cây hương đã được sử dụng.
Thậm chí, cho đến ngày nay, mỗi khi bạn đi tới các đình chùa, đền đài vẫn có thể bắt gặp những cây hương bằng đá được trạm trổ công phu mang nét linh thiêng và cổ kính.